Ing-Marie Larsson

Vid 23 års ålder köpte jag mitt första hus och höll samtidigt på med min vidareutbildning till fastighetsmäklare.

Då kunde väl ingen ana att karriären skulle leda mig på många spännande vägar med intressanta uppdrag. Men så har det blivit. En av förutsättningarna för att komma dit är min strävan att alltid bli bättre. Tesen att vända motgång till medgång har också alltid präglat mitt sätt att arbeta.

Vad alla kanske inte vet är att jag parallellt ägnat många år till ett engagemang inom en Kvinnojour i Göteborg. Även i mitt fall, så är havet något som inspirerar mig lite extra. Men det handlar inte om att tävla utan om att känna harmoni och glädje i vår vackra natur.

ING-MARIE LARSSON

Tel. 0730-62 08 50 
E-post. ing-marie@next-home.se